WERKKONTAKT VOOR U

Samenwerken met ons?


De samenwerking met Werkkontakt start met een intake gesprek met de directie van uw onderneming. Het is voor ons van belang inzicht te krijgen in de succesfactor van uw organisatie, uw bedrijfscultuur en kijk op de toekomst. Nieuwe medewerkers moeten hieraan immers een positieve bijdrage leveren en naadloos de aansluiting kunnen vinden binnen uw organisatie.

Tijdens het intake gesprek zullen wij ook stil staan bij de vraag wat een nieuwe medewerker moet gaan bijdragen en in hoeverre personele uitbreiding ook daadwerkelijk een oplossing is voor uw vraagstuk.


Voor meer informatie over onze werkwijze klik hier

Is elke kandidaat geschikt?


Wij constateren dagelijks dat niet elke kandidaat geschikt is om werkzaam te zijn binnen het MKB of familiebedrijven.

Daarom is het voor ons, en daarmee voor u, van groot belang kandidaten te selecteren die qua competenties, werkhouding en attitude aansluiten bij het MKB en uw organisatie in het bijzonder. Uit de praktijk is gebleken dat competenties in verschillende mate zijn aan te leren of door training verder ontwikkeld kunnen worden.


Aan de hand van een vooraf met u bepaald scala aan competenties, gaan wij op zoek naar de ideale kandidaat voor uw organisatie.

Een assessment van de kandidaat behoord tot de mogelijkheden. Hiertoe schakelen wij bureaus in vanuit ons netwerk.


Waar werken we?Door onze flexibele organisatie zijn we niet gebonden aan een specifieke regio. Dit geldt zowel voor uw als klant als voor de kandidaten. Internationale aanvragen schuiven wij met groot genoegen door binnen ons netwerk.


Onze kracht ligt in de Nederlandse markt.
Copyright © Werkkontakt BV - All Rights Reserved